Środki unijne


Skąd otrzymać środki unijne na założenie firmy?

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Środki na założenie firmy W jaki sposób je otrzymać ? W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach którego Priorytetu ? - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Środki na założenie firmy z POKL

 

W jaki sposób otrzymać środki unijne na założenie firmy?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach którego Priorytetu ? - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Środki na założenie firmy z POKL

 

2024-06-25 23:32:43