Cel zdziałania 6.2 PKOL


Cel działania 6.2 POKL

Wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą (w tym spółdzielnie lub spółdzielnie socjalną) poprzez zastosowanie instrumentów: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) jednorazowa dotacja inwestycyjna wsparcie pomostowe Typy projektów w działaniu 6.2 Osoba zainteresowana musi zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku(Wydziału Wdrażania EFS) 

  • Znajdzie tu informacje na temat instytucji organizujących wsparcie, które będą świadczyły pomoc 
  • Osoba zainteresowana musi zgłosić się do instytucji organizującej wsparcie, tzw. operatorów