Jak założyć własną firmę przy pomocy środków unijnych?

Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przykład firmy realizującej swoją działalność w oparciu o fundusze.

Bardzo dobrym przykładem realizującym swoją działalność w oparciu o fundusze strukturalne jest poczta kwiatowa Gdańsk. Dzięki wsparciu funduszy europejskich firma ta w bardzo szybkim tempie zinformatyzowała swój system powiadomień centrala>kwiaciarnia>klient. Dzięki czemu w znaczący sposób podniosła jakość obsługi klienta. W tym czas realizacji zamówienia. Dodatkowa informatyzacja usługi zmniejszyła również ilość błędów podczas procesu oddawania zamówień do realizacji.